UU- Ungdommens uddannelsesvejledning

 

Kontakt til Brændkjærskolens UU-vejleder

7., 8. og 9. klasse, samt 10. S1, S2, I1 og ID1

UU-vejleder Alice Haaning Kristensen                                                                                                                            

Mobil: 23 11 84 22

E-mail: alhk@kolding.dk

 

10. E1, E2, E3 og E4

UU-vejleder Tanja Vestergaard Skøtt

Mobil: 24207822

E-mail: tves@kolding.dk

 

Hvad er Ungdommens Uddannelsesvejledning?

UU-center Kolding (www.uu-kolding.dk) tilbyder uddannelsesvejledning til alle elever i 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, frie grundskoler og specialskoler i Kolding Kommune.

UU-Kolding tilbyder også vejledning til unge i alderen 16 - 25 år, der har forladt grundskolen. 

Alle elever har mindst en individuel samtale med UU-vejlederen. Derudover arrangeres kollektive samtaler, gruppevejledning, forskellige vejledningsaktiviteter og samtaler med forældre og elever efter behov.

UU-vejlederen orienterer om uddannelsessystemet og mulighederne på arbejdsmarkedet og yder hjælp til at søge og anvende tilgængelig information.

 

Uddannelsesparathed

Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse og søger optagelse på en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse, skal have deres uddannelsesparathed vurderet (dog ikke hvis eleven har en uddannelsesaftale til en erhvervsuddannelse).

Vurderingen foretages af skolen og UU og sker (første gang) i december måned i 8. klasse, følges løbende og vurderes endeligt, når eleven forlader skolen i 9. eller 10. klasse.

 

Elev og forældre kan bede om, at ungdomsuddannelsen, som eleven søger optagelse på, revurderer uddannelsesparatheden. Denne vurdering er endelig.

   

Vurderingen af uddannelsesparathed:

Vurderingen tager udgangspunkt i en generel og samlet vurdering af elevens muligheder for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger indgår i vurderingen.
Læs mere om uddannelsesparathed på UU’s hjemmeside:
http://www.uu-kolding.dk/i-skole/uddannelsesparat/

 

 

Erhvervspraktik formidlet gennem UU-vejlederen

Elever i 8., 9. og 10. klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis praktikken hænger sammen med elevens uddannelsesplan. Erhvervspraktik koordineres med klasselæreren, så der tages hensyn til klassens årsplan.   Eleverne skal selv (evt. med UU-vejlederens hjælp) finde praktikpladsen, undtaget praktik på sygehuset, hos politiet, i forsvaret, hos Jyske Vestkysten og på Aarhus Universitet. Disse pladser er på forhånd fastlagt mht. antal pladser og tidspunkt for afvikling.

Når eleven har fundet en praktikplads, udfyldes en praktikseddel, som afleveres til UU-vejlederen. UU sørger for papirer til virksomheden og for forsikring.
 

 

Introkurser

Alle elever i 8. klasse skal på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser. Kurserne forløber over i alt fem dage og er obligatoriske.
Den første dag er en erhvervsintroduktionsdag, som foregår på en erhvervsuddannelse. Denne dag ligger i efteråret – skolen og UU-vejlederen er bekendt med, hvor og hvornår dagen foregår.
De øvrige 2+2 dage ligger i foråret, og eleverne ønsker introforløb elektronisk (UU-vejlederen ved hvordan) - typisk omkring juletid.

I Kolding udbydes der kurser på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner:

 • Hansenberg Gymnasium (htx)
 • Munkensdam Gymnasium (stx)
 • Kolding Gymnasium (stx, IB)
 • IBC International Business College (hhx, eud, eux)
 • HANSENBERG (eud/eux)
 • Social- og Sundhedsskolens afdeling på IBC i Kolding (eud/eux)

 

Formålet med et introduktionskursus er, at eleverne får viden om to forskellige ungdomsuddannelser samt et indtryk af miljøet på stedet.


 

Brobygning

Elever i 9. klasse kan komme tre dage i brobygning på en ungdomsuddannelse, hvis eleven er vurderet "ikke uddannelsesparat" af skolen og UU-vejlederen. Tilmelding foregår via UU-vejlederen.

Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat, er der ikke mulighed for brobygning i 9. klasse.

 

I 10. klasse skal alle elever 1 uge i obligatorisk brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser: 2+3 dage.


I Kolding kan der brobygges til følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner:

 • Hansenberg Gymnasium (htx)
 • Munkensdam Gymnasium (stx)
 • Kolding Gymnasium (stx, hf, IB)
 • IBC International Business College (hhx, eud, eux)
 • HANSENBERG (eud/eux)
 • Kolding HF & VUC (hf – kun i 10. kl.)
 • Social- og Sundhedsskolens afdeling på IBC i Kolding (eud/eux)

   

Formålet med brobygningen er at hjælpe eleven til at blive afklaret om valg af ungdomsuddannelse.

Brobygningen ligger i efteråret, og eleverne ønsker brobygningsforløb elektronisk (UU-vejlederen ved hvordan) umiddelbart efter sommerferien.