Den kommunale Sundhedstjeneste.

Den kommunale Sundhedstjenestes arbejde på skolen består bla. i:

* Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i henhold til servicetilbud som f.eks. høre- og synsprøve, højde/vægt.

* Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper.

* Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov.

* Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser:

* Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og samtale om trivsel og udvikling.

* Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for erhvervsvalg.

 

I skoleåret 2017/18 undersøges/undervises følgende årgange:

0. klasse: indskolingsundersøgelse med forældre

1. klasse: sundhedssamtale med forældre

3. klasse: undervisning i sund morgenmad

4. klasse: menstruationsundervisning til pigerne

5. klasse: sundhedssamtale og pubertetsundervisning

6. klasse: synsprøve

7. klasse: undervisning i søvn

8. klasse: udskolingsundersøgelse

Eleverne i 2., 3., 4., 7. og 9. og 10. klasse undersøges ikke medmindre, at der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer.

Sundhedsplejen anvender Skolesundhed.dk, som er et webbaseret spørge-skema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt ele-verne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i år i 0., 5. og 8. klasse. Ske-maerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre inden samtalen med sund-hedsplejersken, mens skemaerne i 5. og 8. klasse udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken.

Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til ledende faglig koordinator Åse Svansø Schrøder.

Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen på tlf. 79797295.